หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 


นายพิเชษฐ์ สีตะวัน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ
 


นายรุ่งโรจน์ พูนพิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ


ร.ต.ท นิวัฒน์ รัตนกันทา
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ
 


นางศุภลักษณา ศรีฝั้น
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ


นายสนอง ส่งศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ