เทศบาลตำบล แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าขยะ
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เลขที่ 016082900884
  ชื่อบัญชี : เงินงบประมาณเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ