หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ข้างวัดใหม่วงศ์วรรณฝั่งทิศตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ลำเหมืองข้างนา นายนวล สามารถ - โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางโชติกา อ่อนเป็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกของเทศบาลฯ คันหมายเลขทะเบียน กข 5804 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ถนนเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ซอย 10-13) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ถนนเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ซอย 10-13) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ถนนเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ซอย 10-13) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2562 ]โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ถนนเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ซอย 10-13) [ 8 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5