หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ถนนเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ซอย 10-13) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ถนนเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ซอย 10-13) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ถนนเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ซอย 10-13) (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2562 ]โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ถนนเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ซอย 10-13) [ 8 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการขุดลอกดินและกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการรื้อลอกดินตะกอนวัชพืชแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4