หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลแม่จั๊วะ เป็นเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 เริ่มจากการยกฐานะท้องถิ่นบางส่วน
ของตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “ สุขาภิบาลแม่จั๊วะ” ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 225 วันที่ 28 ธันวาคม 2536 และได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ” ตามพรบ. เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล แม่จั๊วะ
พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก หน้า 24 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป
 
ที่ตั้ง
 
 
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ตั้งอยู่ เลขที่ 295 หมู่ที่ 9
ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดแพร่ ห่างจากอำเภอเด่นชัย 7 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดแพร่ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 6.25 ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลหัวฝาย อ. สูงเม่น
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลเด่นชัย อ. เด่นชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลห้วยไร่ อ. เด่นชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลปงป่าหวาย อ. เด่นชัย
 
 
แผนที่
 
เขตตำบลหัวฝาย อ. สูงเม่น
เขตตำบลปงป่าหวาย
อ. เด่นชัย
  เขตตำบลห้วยไร่
อ. เด่นชัย
เขตตำบลเด่นชัย อ. เด่นชัย
 
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,834 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,844 คน คิดเป็นร้อยละ 48.10

หญิง จำนวน 1,990 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,551 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 621.76 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
0 17 10 27 1
3 296 322 618 250
4 188 181 369 155
5 471 540 1,011 403
7 363 396 759 296
8 257 268 525 203
9 143 152 295 134
10 109 121 230 109
รวม 1,844 1,990 3,834 1,551
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 089-956-1460
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
 
“บริหารจัดการที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง”
 
วิสัยทัศน์ ทต.แม่จั๊วะ
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-8855347
 
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทร : 054-614-165 โทรสาร : 054-614165 ต่อ 102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
จำนวนผู้เข้าชม 4,861,762 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10