หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ข่าวประชาสัมพันธ์ .เชิญชวนกรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน (EI [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
ประกาศฯ รายงานผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานตามมรตาการป้องกั [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
รายงานสรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
แบบรายงานการดำเนินตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการพ.ศ. 2561 ขอ [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจ้างโครงการวางท่อคศล.ม.4(ข้างบ้านนางจันทร์คำ สีตาวัน)ต.แม [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคศ,.ม.9(เชื่อมต่อจากถนนข้างทุ่งนาผู [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง วินัยและการรักษาสำหรับพนักงานท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม 9 ข้อ ของข้าราชการ ลูกจ้า [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
รายงานสรุปผลร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายกิจกรรม 5 ส [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการแนวทางด้านบริหารงานบุคคล กรณีภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ พ.ศ. 2558 [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคคลกร ประจำงบประมาณ 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศฯประมวลจริยธรรมข้าราชการ ของเทศบลตำบลแม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2552 [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
 
ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจ้างโครงการวางท่อคศล.ม.4(ข้างบ้านนางจันทร์คำ สีตาวัน)ต.แม [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคศ,.ม.9(เชื่อมต่อจากถนนข้างทุ่งนาผู [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
โครงการก่อสร้างถนนคศล.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปฝาปิดคศล. ม.4 (ข้างบ้านนางจันทร์คำ สีต [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
 
 
 
 
 

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  

หมูยอเครือวัลย์  
 
 
 
 


จ้างเหมางาน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตำบ [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตำบลแ [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 4 (ข้างบ้าน นา [ 17 มิ.ย. 2562 ]

 
 
       
 
 
     
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสท่ี 3 เมษายน-มิถุ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.เหมืองหม้อ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านถิ่น ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.วังชิ้น ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล หมู่ 10 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่คำมี ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการพัฒน [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองม่วงไข่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งป [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่คำมี การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน สิงหาคม 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านถิ่น ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประม [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำชำ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
     
เว็บไซต์องค์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ยินดีต้อนรับค่ะ (30 พ.ค. 2555)    อ่าน 849  ตอบ 0  
 
       
   
 
 
 
 
 
พร0023.3/ว363 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว364 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ก.ค. 2562 ]     
 
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2866 [คู่มือฯ]  [ 23 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว12 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/2867  [ 23 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2871  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด่วนที่สุด กพส. มท 0816.3/ว2870  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.6/ว2841  [ 22 ก.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรช่อสะอาด กศ. มท 0816.5/ว2869  [ 22 ก.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.34/ว28  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว27 [แบบสรุปรายชื่อฯ]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งเร่งรัดติดตามการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2839 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 

วัดชัยเขต
วัดใหม่วงค์วรรณ
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่จั๊วะ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  สวัสดิการประชาชน