หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
ศาสนสถานในตำบลแม่จั๊วะ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
“บริหารจัดการที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
วิสัยทัศน์ ทต.แม่จั๊วะ
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
********** เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับค่ะ ^_^ **********
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
WWW.MAECHUA.GO.TH
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนา ชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ ทต.แม่จั๊วะ โทร. 054-614-165
 
 
นายพิเชษฐ์ สีตะวัน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
 
 
  กิจการสภา
  วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดศื้อจัดจ้างในรอบเดือ ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดศื้อจัดจ้างในรอบเดือ พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 57 
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ม.7(สะพานเชื่อม ม.3,8-ท้ายบ้่น ม [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ภายในเทศบาลตำบลแม่จ [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 49 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อลอกดินตะกอน วัชพืชดินโคลน ม.10 ต.แม่จั๊วะ และ [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 51 
   
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร. [ 25 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ [ 25 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ [ 9 พ.ย. 2563 ]

   
 
 
 
     
 
 
  กระดานสนทนา
 
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 143  ตอบ 25  
เว็บไซต์องค์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ยินดีต้อนรับค่ะ (30 พ.ค. 2555)    อ่าน 1714  ตอบ 0  
   
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่จั๊วะ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  สวัสดิการประชาชน
 
   
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1151-1171 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1147-1150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 กพส. มท 0810.8/ว133  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว145  [ 25 ม.ค. 2564 ]
แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) กสว. มท 0820.2/ว143  [ 25 ม.ค. 2564 ]
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว141  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว140 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
 
   
 
พร0023.4/ว5074 รายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5058 การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อปท.และ ผู้ทรงฯ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว355 แจ้งการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5023 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมการการเทศบาล ประจำปี 2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว354 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว353 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุนประจำปีพ.ศ.2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว352 กำหนดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2 ใหม่  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5018 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5010 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5009 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว351 แจ้งเรื่องจัดทำวารสารวิชาการศาลปกครอง  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว350 เลื่อนจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว349 การจัดสัมมนาออนไลน์  [ 3 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4972 การรายงานจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4960 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4968 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.5/ว446 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
พร0023.3/ว4958 แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมุลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
พร0023.3/ว4957 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2563 [ แนบ1 ]  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
 
   
 
อบต.กาญจนา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดื [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านเวียง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำน้ำแม่ถางบ้านเวียงเหนือ หมู่ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่พุง ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเวียง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวีย [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลเหมื [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเวียง ประกาศผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยอ้อ กิจกรรม [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่คำมี ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดช่วง วิกฤตหมอกควัน และกำหนด เขตควบคุมไฟป่าและการเผ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเวียง การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ เขตควบคุมไฟป่าและการเผ่าในที่โล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดฝังกลบ ปรับเกลี่ย และปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อการส [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  

วัดชัยเขต  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
 
สายตรงปลัด
โทร. 089-956-1460
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
ประมวลผลสำรวจ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 063-826-9153
 
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทร : 054-614-165 โทรสาร : 054-614-165 ต่อ 112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
จำนวนผู้เข้าชม 4,159,484 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10