หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 


นายประทุม งามเขียว
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 


นางสังเวียน สิงห์คำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ


นายอุทัย สามารถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
 


นางกันยา กาศเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ


นางเสาวนีย์ นิภาโยธิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ


นายบัญชา งามเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ


นายเอนก รัตนกันทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ


นายสุริพล อินติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ


นายสมยศ กาศสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ