หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 5 สตามโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562  
 

  ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ big cleaning day กิจกรรม 5 ส โดยการนำของนายพิเชษฐ์ สีตะวัน นายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา ด้วยการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องทำงาน และภายนอกอาคารสำนักงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพัสดุ และอาคารกีฬาในร่มเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ตามลำดับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 16.31 น. โดย คุณ สุรชัย เขียวอ่อน

ผู้เข้าชม 69 ท่าน