หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ .เชิญชวนกรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน (EIT)  
 

       ด้วยขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ
     ในการนี้เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
      - บุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) ผ่านช่องทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/2oqbl2 หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด
          - และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับ สวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนอซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับเลือก โรงเรียนในสังกัดและผู้มารับบริการ/ติดต่อใน เรื่องอื่นๆที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านช่อง https://itas.nacc.go.th/go/eit/2oqbl2 หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้โดยผ่านช่องทาง URL หรือสแกน คิวอาร์โค๊ดข้างล่างนี้ และขอขอบคุณในทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 14.39 น. โดย คุณ สุรชัย เขียวอ่อน

ผู้เข้าชม 75 ท่าน