หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 

 
ประชุมประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จัดประชุมประชาคมระดับตำบลส่วนราชการและรัฐวิสากิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและกำหนดระยะเวลาเป็นแผนท้องถิ่นระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 13.40 น. โดย คุณ สุรชัย เขียวอ่อน

ผู้เข้าชม 50 ท่าน