หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
- สำเนาประกาศ -
 
ประกาศฯ เรื่อง รายงานผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนนิงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชอบฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 10.16 น. โดย คุณ สุรชัย เขียวอ่อน

ผู้เข้าชม 19 ท่าน