หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
-สำเนา- ประกาศฯ
 
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการแนวทางด้านบริหารงานบุคคล กรณีภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลเกินกว่าร้อยละ 40  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 15.04 น. โดย คุณ สุรชัย เขียวอ่อน

ผู้เข้าชม 24 ท่าน