หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2562  
 

     ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ โดยงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2562  ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้นำสตรี เสริมสร้างและพัฒาวิสัยทัศน์ สร้างการยอมรับและทัศนคติที่เอิ้อต่องานบริการให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนตลอดจนถึงการแก้ไขปัญหาทางสังคม เพื่อนำไปสู๋การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 11.28 น. โดย คุณ สุรชัย เขียวอ่อน

ผู้เข้าชม 297 ท่าน