หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการแก้ไขขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 (แม่จั๊วะสะอาด) (ภายใต้จังหวัดสะอาด)  
 

ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ตั้แต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการแก้ไขขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 (แม่จั๊วะสะอาด) (ภายใต้จังหวัดสะอาด) ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนักและสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลกมีความรู้ มีกิจกรรมรณรงค์และติดตามการดำเนิงานในชุมชน และเพื่อลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัดปลายทางลดลง ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 16.05 น. โดย คุณ สุรชัย เขียวอ่อน

ผู้เข้าชม 47 ท่าน