หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 

- สำเนา -
 
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดช่วงที่1(ถนนบ้านนางศุภลักษณ์ ศรีฝั้น-สามแยกบ้านนายสมบูรณ์ ประเสริฐ์ศรี) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 15.41 น. โดย คุณ สุรชัย เขียวอ่อน

ผู้เข้าชม 16 ท่าน