หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 

 
โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ประจำปี 2563 และกิจกรรม big cleaning day  
 

ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.30น. เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยจัดโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ประจำปี 2563 และกิจกรรม big cleaning day โดยการนำของนายพิเชษฐ์ สีตะวัน นายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา โดยการปรับภูมิทัศน์ตั้งแต่ปากทางหมู่ที่3,8 ถึงคันคลองชลประทานโดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีกระถางต้นไม้ เก็บกวาดขยะมูลฝอย ล้างทำความสะอาดถนน ตามลำดับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 16.15 น. โดย คุณ สุรชัย เขียวอ่อน

ผู้เข้าชม 31 ท่าน