หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์    15 ก.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ .เชิญชวนกรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน (EIT)   7 พ.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฯ รายงานผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานตามมรตาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชอบ ฯประจำปีงบประมาณ 2561   19 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561   19 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานการดำเนินตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการพ.ศ. 2561 ของ ทต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   18 มิ.ย. 2562 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจ้างโครงการวางท่อคศล.ม.4(ข้างบ้านนางจันทร์คำ สีตาวัน)ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิ.ย. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคศ,.ม.9(เชื่อมต่อจากถนนข้างทุ่งนาผู้ใหญ่อรุน จันเสนา)ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง วินัยและการรักษาสำหรับพนักงานท้องถิ่น   17 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม 9 ข้อ ของข้าราชการ ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   17 มิ.ย. 2562 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25