หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสาร จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562   22 พ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ   5 ส.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ   5 ส.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสาร จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2562   1 ส.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์    15 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฯ รายงานผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานตามมรตาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชอบ ฯประจำปีงบประมาณ 2561   19 มิ.ย. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561   19 มิ.ย. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานการดำเนินตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการพ.ศ. 2561 ของ ทต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   18 มิ.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง วินัยและการรักษาสำหรับพนักงานท้องถิ่น   17 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม 9 ข้อ ของข้าราชการ ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 มิ.ย. 2562 37
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9