หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562   31 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดศื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ    15 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562   30 ก.ย. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องหน้ำอาคารเก็บพัสดุ ทต.แม่จั๊วะ ม.7 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   23 ก.ย. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีต คศล.รอบอาคารศูนย์พัฒณาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ม. 7ต.แม่จํ๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   10 ก.ย. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคศล.พร้อมฝาปิด ม.10 (ทต.แม่จั๊วะ ชอย 27) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   10 ก.ย. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562   30 ส.ค. 2562 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คศล. พร้อมฝาปิด ม.3 (หน้าบ้านนายบุญเลิศ สุคนธะ ข้าง ถ.ทางหลวงท้องถิ่น พร.12-001) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   22 ส.ค. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขายไหล่ทางคสล.ม.7(ข้างกำแพงสนามกีฬาวัดชัยเขต)ต.แม่่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   2 ส.ค. 2562 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562   31 ก.ค. 2562 1000
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17