หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีต คศล.รอบอาคารศูนย์พัฒณาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ม. 7ต.แม่จํ๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   10 ก.ย. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคศล.พร้อมฝาปิด ม.10 (ทต.แม่จั๊วะ ชอย 27) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   10 ก.ย. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562   30 ส.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คศล. พร้อมฝาปิด ม.3 (หน้าบ้านนายบุญเลิศ สุคนธะ ข้าง ถ.ทางหลวงท้องถิ่น พร.12-001) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   22 ส.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขายไหล่ทางคสล.ม.7(ข้างกำแพงสนามกีฬาวัดชัยเขต)ต.แม่่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   2 ส.ค. 2562 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562   31 ก.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อนสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ คสล. ฯ ม.9 (ภายในบริเวณอาคารเอนกประสงค์)ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   19 ก.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ทค.แม่จั๊วะ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯกำหนด ม. 7 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.แม่จั๊วะ) อ.เด่นชัย จ.แพร่   19 ก.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจ้างโครงการวางท่อคศล.ม.4(ข้างบ้านนางจันทร์คำ สีตาวัน)ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิ.ย. 2562 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคศ,.ม.9(เชื่อมต่อจากถนนข้างทุ่งนาผู้ใหญ่อรุน จันเสนา)ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิ.ย. 2562 32
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17