หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างคอนกรีต คศล.รอบอาคารศูนย์พัฒณาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ม. 7ต.แม่จํ๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ก.ย. 2562 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคศล.พร้อมฝาปิด ม.10 (ทต.แม่จั๊วะ ชอย 27) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ก.ย. 2562 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ขนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คศล. พร้อมฝาปิด ม.3 (หน้าบ้านนายบุญเลิศ สุคนธะ ข้าง ถ.ทางหลวงท้องถิ่น พร.12-001) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่    23 ส.ค. 2562 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. พร้อมฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.ม.7(ข้างกำแพงสนามกีฬาวัดชัยเขต) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   5 ส.ค. 2562 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างก่สร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ทค.แม่จั๊วะ ม.7 (ศูนย์พัฒนาเด็กทต.แม่จั๊วะ)อ.เด่นชัย จ.แพร่   25 ก.ค. 2562 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ คศล. ม.9 (ภายในบริเวณอาคารเอนกประสงค์)ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   25 ก.ค. 2562 30
  (1)