หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 6)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ 6
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7
(นักบริหารงานการคลัง 7)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7
(นักบริหารงานช่าง 7)
 
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎรฯ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานตรวจสอบภายใน
 
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
 
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ ระดับ 6
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
 
กองการศึกษาฯ
หัวหน้ากองการศึกษา ระดับ 6
(นักบริหารการศึกษา 6)
 
- งานธุรการ
- งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและควบคุมโรค
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานบริหารการศึกษา
- งานสวัสดิการ สังคมและการเกษตร
- งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
แม่จั๊วะ)
   
   
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 063-826-9153
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
“บริหารจัดการที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง”
 
วิสัยทัศน์ ทต.แม่จั๊วะ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 063-826-9153
 
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทร : 054-613980 โทรสาร : 054-613980 ต่อ 112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
จำนวนผู้เข้าชม 4,000,924 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10