หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎรฯ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานตรวจสอบภายใน
- งานสวัสดิการ สังคมและการเกษตร
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
 
1. แบบแผนและก่อสร้าง
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
((นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานธุรการ
- งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและควบคุมโรค
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานธุรการ
- งานบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
แม่จั๊วะ)
   
   
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 089-956-1460
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
“บริหารจัดการที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง”
 
วิสัยทัศน์ ทต.แม่จั๊วะ
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-8855347
 
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทร : 054-614-165 โทรสาร : 054-614165 ต่อ 102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
จำนวนผู้เข้าชม 4,861,946 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10