หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
 
  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (ตอนศรีสัชนาลัย-แพร่) ที่ใช้ในการติดต่อกับต่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ถนนคอนกรีตมีความยาว ๓.๖๘ กิโลเมตร ถนนที่ทางเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ รับผิดชอบมีจำนวน ๓๕ สาย ความยาวรวมทั้งหมด ๑๒.๙๑ กิโลเมตร
 
 
สถิติไฟไหม้ในรอบปี ๑ ครั้ง
 
รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน จุน้ำได้ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 
รถยนต์บรรทุกน้ำ
 
สถิติน้ำท่วมในรอบปี
 
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕๗ คน
 
ลำคลอง ๑ แห่ง คือ คลองชลประทาน
 
ลำห้วย ๒ แห่ง คือ ลำห้วยน้ำขุ่น,ลำห้วยแม่จั๊วะ