หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
    เลขที่ ๒๙๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ๕๔๑๑๐
    โทรศัพท์:๐๕๔-๖๑๔๑๖๕
    โทรสาร:๐๕๔-๖๑๔๑๖๕ ต่อ ๑๑๒
 
 
     
การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก