หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ
 
 
กองการศึกษาฯ
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ โทร. 054-614165 ต่อ 107
    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
    เลขที่ 295 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จั๊วะ
    อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
    โทรศัพท์:054-614165 ต่อ 107
    โทรสาร:054-614165 ต่อ 112
 
การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 063-826-9153
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
LINK ที่น่าสนใจ