หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธมลวรรณ ศรีใจวงค์
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ


นางสาวสงกรานต์ กันทะนะ
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจักรพัน วันมหาใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางศศิธร อินทรวิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอนุสิทธิ์ คงเชย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายจักรพันธ์ สีตะวัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข