หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
   
  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการด้านกระแสไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเด่นชัย ปัจจุบัน บ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ มีไฟฟ้าใช้จำนวน ๑,๔๐๒ ครัวเรือน
 
  ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ มีศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย จำนวน ๑ แห่ง มี สถานีวิทยุ ต.ช.ด. จำนวน ๑ แห่ง มีข่ายวิทยุสื่อสารของการปกครองอำเภอเด่นชัย วิทยุตำบล วิทยุของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเด่นชัย และวิทยุของสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติตำบลแม่จั๊วะ
 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการด้านการประปา คือ การประปาส่วน ภูมิภาคเด่นชัย ปัจจุบันบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะมีผู้ใช้น้ำประปา จำนวน ๑,๔๐๒ ครัวเรือน

ขายของชำ หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐ ๓๕ ร้าน

ตลาด หมู่ที่ ๓,๗ แห่ง

โรงสีข้าว หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ แห่ง

ทำประตูหน้าต่าง หมู่ที่ ๓,๗ แห่ง

โรงงานทำไม้ หมู่ที่ ๓,๔,๗,๘,๙ ๑๕ แห่ง

ร้านทำผม หมู่ที่ ๓,๔,๗,๘ แห่ง

ร้านขายขนมจีน หมู่ที่ ๓,๔,๗,๘,๑๐ ร้าน

ร้านถ่ายเอกสาร หมู่ที่ ๓,๗ ร้าน

ทำเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ ๓,๔,๕ แห่ง

ร้านขายอาหาร หมู่ที่ ๔,๕,๗,๘,๙ ร้าน

โรงงานน้ำดื่ม หมู่ที่ ๕ แห่ง

โรงงานตะเกียบ หมู่ที่ ๕ แห่ง

โรงงานทำขนมจีน หมู่ที่ ๕,๘ แห่ง

โรงงานทำเก้าอี้ หมู่ที่ ๕ แห่ง

โรงงานเลี้ยงหมู หมู่ที่ ๕ แห่ง

ร้านซ่อมรถ หมู่ที่ ๗,๙ ร้าน

ห้องแถว หมู่ที่ ๙ แห่ง

ร้านเกมส์ หมู่ที่ ๗,๘ ร้าน

เชื่อมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ร้าน

ขายเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ ๕,๙,๑๐ ร้าน

ขายอาหารสัตว์ หมู่ที่ ๑๐ ร้าน

เคาะพ่นสี หมู่ที่ ๑๐ ร้าน

โรงแรม หมู่ที่ ๑๐ แห่ง